تبلیغات
آپلود عکس olelamr - استاد رائفی پورصوت ها
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-73دقیقه- حجم12.58مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-73دقیقه- حجم41.72مگابایت دانلود فایلدانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب اول-65دقیقه-11مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب اول-65دقیقه-37مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب دوم-68دقیقه-11مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب دوم-68دقیقه-38.93مگابایت دانلود فایلدانلود سخنرانی استاد رائفی پور-سبک زندگی- 90دقیقه-15.45مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-سبک زندگی- 90دقیقه-51.26مگابایت دانلود فایل


دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-دعای ندبه مهدیه کرج- 74دقیقه-12.7مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-دعای ندبه مهدیه کرج- 74دقیقه-42.2مگابایت دانلود فایلصوت ها
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-حضرت محمد -51دقیقه-حجم8.8مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-حضرت محمد -51دقیقه-حجم29.1مگابایت دانلود فایل


صوت ها
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -روایت عهد 42- 134دقیقه-23مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -روایت عهد 42- 134دقیقه-46مگابایت دانلود فایل


صوت ها
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب اول-آسیب شناسی مردم کوفه-34دقیقه-حجم5.9مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب اول-آسیب شناسی مردم کوفه-34دقیقه-حجم19.5مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب دوم-آسیب شناسی مردم کوفه-41دقیقه-حجم7مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب دوم-آسیب شناسی مردم کوفه-41دقیقه-حجم23مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب سوم-آسیب شناسی مردم کوفه-46دقیقه-حجم8مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب سوم-آسیب شناسی مردم کوفه-46دقیقه-حجم26مگابایت دانلود فایلصوت ها
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره -51دقیقه-حجم29.5مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره -51دقیقه-حجم8.9مگابایت دانلود فایلصوت ها
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-تهدیدات انقلاب اسلامی-76دقیقه-حجم43.6مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-تهدیدات انقلاب اسلامی-76دقیقه-حجم13.6مگابایت دانلود فایل


صوت ها
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -روایت عهد ۴۱- 125دقیقه-71مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -روایت عهد ۴۱- 125دقیقه-21.4مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

استاد رائفی پور - آیامرگ عبدالله ازنشانه‌های ظهور است؟صوت ها
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-دشمن شناسی -74دقیقه-حجم12.8مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-دشمن شناسی -74دقیقه-حجم42.38مگابایت دانلود فایل


ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود برنامه تلویزیونی استاد رائفی پور در شبکه جهانی ولایت حجم 374مگ-83دقیقه

صوتی ها
دانلود برنامه تلویزیونی استاد رائفی پور در شبکه جهانی ولایت حجم 14.4مگ-83دقیقه دانلود فایل
دانلود برنامه تلویزیونی استاد رائفی پور در شبکه جهانی ولایت حجم 47مگ-83دقیقه دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-جنگ نرم و سانه -78دقیقه-حجم44.4مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-جنگ نرم و سانه -78دقیقه-حجم13.4مگابایت
دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود کلیپ با حجم 111مگابابیت-13دقیقه

دانلود فایل

دانلود کلیپ با حجم 41.5مگابابیت-13دقیقهصوت ها
باکشتی نوح(ع)تاکشتی حسین(ع) - کیفیت متوسط
دانلود فایل
باکشتی نوح(ع)تاکشتی حسین(ع) - کیفیت بالا
دانلود فایل
دانلود فایل سخنرانی استاد در استودیو- کیفیت متوسط
دانلود فایل
دانلود فایل سخنرانی استاد در استودیو- کیفیت بالا
دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره سبک زندگی-93دقیقه-حجم53مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره سبک زندگی-93دقیقه-حجم15.8مگابایت
دانلود فایلدانلود سخنرانی استاد رائفی پور-لزوم شناخت امام زمان-80دقیقه-حجم46مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-لزوم شناخت امام زمان-80دقیقه-حجم13.94مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-داعش-60دقیقه-حجم10مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-داعش-60دقیقه-حجم34مگابایت
دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شیعه انگلیسی-76دقیقه-حجم43.7مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شیعه انگلیسی-76دقیقه-حجم13مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-جاهلیت مدرن-54دقیقه-حجم16.7مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-جاهلیت مدرن-54دقیقه-حجم56مگابایت
دانلود فایلدانلود فایل

به صورت ویدئو مستند زیارت جاده-حجم 391مگابایت-24دقیقه            

دانلود فایل

به صورت ویدئو مستند زیارت جاده-حجم 74.7مگابایت-24دقیقه
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره-74دقیقه-حجم48مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره-74دقیقه-حجم14.4مگابایت
دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-کاربرای امام زمان-58دقیقه-حجم33مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-کاربرای امام زمان-58دقیقه-حجم10مگابایت
دانلود فایل


دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مداحی وارداتی-53دقیقه-حجم50مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مداحی وارداتی-53دقیقه-حجم15مگابایت
دانلود فایل


دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -روایت عهد 40-مدت زمان 183دقیقه حجم31مگابایت    دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -روایت عهد 40-مدت زمان 183دقیقه حجم104مگابایت  دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پورامام زمان و تحولات منطقه-89دقیقه-حجم50.8مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پورامام زمان و تحولات منطقه-89دقیقه-حجم15.3مگابایت
دانلود فایل
 

                   
دانلود سخنرانی استاد رائفی پورمصیبت و ابتلا-62دقیقه-حجم35مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پورمصیبت و ابتلا-62دقیقه-حجم10.6مگابایت
دانلود فایل

              
                    
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور محبت امام زمان و نعمت مصیبت-64دقیقه-حجم36مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور محبت امام زمان و نعمت مصیبت-64دقیقه-حجم11مگابایت
دانلود فایل

                  
                    
دانلود سخنرانی استاد رائفی پوردر ذهن جوانان ما چه میگذرد؟-70دقیقه-حجم40مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در ذهن جوانان ما چه میگذرد؟-70دقیقه-حجم12مگابایت
دانلود فایل

                 
                    
دانلود سخنرانی استاد رائفی پوروظایف منتظران -82دقیقه-حجم47.2 مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پوروظایف منتظران -82دقیقه-حجم14.2 مگابایت
دانلود فایل

                    
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-راهکارها و روشهای مقابله با مشکلات فرهنگی-84دقیقه-حجم48.3مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-راهکارها و روشهای مقابله با مشکلات فرهنگی-84دقیقه-حجم14.5مگابایت
دانلود فایل

                
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره ومهدویت-76دقیقه-حجم43.8مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره ومهدویت-76دقیقه-حجم13.2مگابایت
دانلود فایل
              
                           
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و فضای مجازی-70دقیقه-حجم40مگابایت
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و فضای مجازی-70دقیقه-حجم12مگابایت
دانلود فایل
     
                 
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-از عاشورا تا ظهور-مدت زمان 73 دقیقه - کیفیت متوسط      دانلود
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-از عاشورا تا ظهور-مدت زمان 73 دقیقه - کیفیت بالا            دانلود               
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و رسانه‌های دیجیتال -مدت زمان 70 دقیقه-کیفیت متوسط        دانلود
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و رسانه‌های دیجیتال -مدت زمان 70 دقیقه-کیفیت بالا              دانلود

             

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و شبکه‌های اجتماعی-مدت زمان 87 دقیقه-کیفیت بالا
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و شبکه‌های اجتماعی-مدت زمان 87 دقیقه-کیفیت متوسط
دانلود فایل

            

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-رسانه و مدگرایی -مدت زمان 84 دقیقه-کیفیت متوسط
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-رسانه و مدگرایی -مدت زمان 84 دقیقه-کیفیت بالا
دانلود فایل

            

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-تحولات منطقه -مدت زمان 62 دقیقه-کیفیت متوسط
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-تحولات منطقه -مدت زمان 62 دقیقه-کیفیت بالا
دانلود فایل

            

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-عاشورا حماسه یا مذاکره -مدت زمان 87 دقیقه-کیفیت متوسط
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-عاشورا حماسه یا مذاکره -مدت زمان 87 دقیقه-کیفیت بالا
دانلود فایل

            

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-داعش سر چشمه اهداف سر انجام -مدت زمان 83 دقیقه-کیفیت متوسط
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-داعش سر چشمه اهداف سر انجام -مدت زمان 83 دقیقه-کیفیت بالا
دانلود فایل

           

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -روایت عهد 39 -کیفیت متوسط-مدت زمان2:23دقیقه
دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -روایت عهد 39 -کیفیت بالا -مدت زمان2:23دقیقه
دانلود فایل

          

منبع : سایت مصاف